Нормативно-правове регулювання інвестиційної діяльності

1)Закон України «Про захист іноземних інвестицій в Україні» від 10.09.1991 № 1540а-XII

2) Закон України «Про інвестиційну діяльность» від 18.09.1991 № 1560-XII

3)Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 № 93/96-ВР

4) Закон України «Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів господарювання, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження» від 17.02.2000 №1457-III

5)Закон України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 № 5080-VI

6) Закон України «Про внесення змін до деяких закону України з метою усунення випадків ухилення окремих підприємств, створених за участю іноземних інвесторів ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)» від 20.12.2001 № 2899-III

7) Закон України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» від 13.10.1992 № 2673-XII

8) Деякі норми Податкового, Граждаского, Господарського, Земельного кодексів

9)Міжнародний документ(ООН) «Конвенція про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами» від 18.05.1965

10)Закон України «Про внесення змін в Закон України «Про інвестиційну діяльність»від 22.12.2011 № 4218-VI

11)Закон України «Про концесії» від 16.07.1999 № 997-XIV

12)Закон України «Про угоди про розділ продукції» від 14.09.1999 № 1039-XIV

13)Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 № 40-IV

14) Закон України «Про державно-приватне партнерство» від 01.07.2010 № 2404-VI

15) Закон України «Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом «єдине вікно»від 21.10.2010 № 2623-VI

16)Закон України «Про внесення змін у деякі законодавчі акти про скасування регуляторних бар'єрів для розвитку державно-приватного партнерства та стимулювання інвестицій в Україні» від 24.11.2015 № 817-VIII

17) Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних інвестиційних проектах» від 07.04.2015 № 288-VIII

18) Постанова КабінетуМіністрів України «Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора» від 30.01.1997 № 112

19)Указ Президента України «Про план першочергових заходів у сфері інвестиційної діяльності» від 10.04.2006 № 300/2006

20)Наказ Мінекономрозвитку України «Форма інвестиційного проекту, для реаліції якого може надаватися державна підтримка» від 19.06.2012 № 724