Сприятливий інвестиційний клімат

Рішенням Покроської міської ради від 23.03.2016 року № 7/7-4 затверджена «Програма підтримки та партнерства між Красноармійською міською радою та суб’єктами малого і середнього бізнесу на 2016-2020 роки». Програма розроблена з метою створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, насиченню регіонального ринку товарами та послугами, підвищення їх якості шляхом створення конкурентного середовища, вирішення проблем зайнятості, в тому числі внутрішньо переміщених та вивільнених осіб, та рівня життя населення. У 2016 році відбулося два конкурсних відбору проектів суб’єктів малого та середнього підприємництва. За результатами цих конкурсів відібрано 6 проектів, за якими буде надаватися повна або часткова компенсація відсоткових ставок за залученими в фінансових установах кредитами.